Wezwanie do zaprzestania zachęcania dziecka do podania się szczepieniu na covid 19.

Zapytanie do dyrektora szkoły

Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły jako funkcjonariusza publicznego

Pismo do dyrektora szkoły