PRAWO NATURALNE

Prawo Naturalne (jus naturale) to uniwersalne, pierwotne prawo (zbiór norm) wynikające z natury ludzkiej, z
samego faktu istnienia człowieka nie jest ustanowione przez władców, sędziów czy instytucję i obowiązuje
niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone przez wadze państwowe, ponadto jest niezbywalne, więc nikt nie
może go Człowieka pozbawić. Prawo Naturalne stanowi podstawę etyki, jest kodeksem moralnym dla wszystkich
ludzi bez względu na poglądy, wyznawana wiarę, wiek czy pochodzenie. Podstawowymi właściwościami prawa
Naturalnego są: nieskończoność, niezbywalność, powszechność, poznawalność, kierowanie się rozumem oraz
zasadami moralnymi .

Kiedy Mężczyzna lub Kobieta i każda społeczność osób prywatnych może przestrzegać prawa zwyczajowegonaturalnego, odmawiając zgody jeśli uznają to za konieczne aby uniknąć krzywdy lub straty jakiej kol
wiek żywej duszy, lub chronić swoją społeczność, lub chronić ich żyjąca Ziemię .

Prawo stanowione przez Człowieka z pogarda dla kreacji boskiego prawa Naturalnego w ogóle nie jest prawem i
być nim nie może.
Człowiek rodzi sie z prawami naturalnymi i zachowuje swoje prawa aż do śmierci, nikt i nic nie może ich pozbawić
żywego mężczyznę czy kobietę. Co Bóg złączył Człowiek niech nie rozłącza.

Suweren– to prywatny Człowiek, niebędący rezydentem, mieszkający w kraju na stałe, niebędący osoba fizyczną,
NIEPODLEGAJACY żadnym rzeczywistym ani wyimaginowanym regulacjom, ustawom, ani prawom
ustanowionym przez jakikolwiek krajowy organ ustawodawczy, utworzony przez ludzi.

Tylko Bóg Cię stworzył i tylko On może Cię kontrolować. To jest natura prawa, że to co się tworzy, kontroluje się.

Pliki to pobrania

Obalić domniemanie

Zobowiązanie do doręczenia i wymiany korespondencji.

Wydanie aktu urodzenie z USC

Pismo do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Piotr Uljanicki wzór

Pozew na USC

Pełnomocnictwo dowodu osobistego

Deklaracja Samostanowienia

Prawo Zwyczajowe w krajach systemu prawa stanowionego. Praca Naukowa