Oświadczenie woli do przychodni

Rezygnacja z adwokata

Prokurator – Poczta

Pismo do dyrektora szkoły

Art. 191

Pismo do kierownika USC

Pismo do prezydenta, wójta, burmistrza